Storitve

Storitve

V našem podjetju opravljamo naslednje storitve

Pregled s
tv kamero:


  • odtočnih cevi
  • fekalne in meteorne kanalizacije
  • dimnikov
  • prezračevalnih kanalov

Izkop in popravila kanalizacije

Svetovanje

Montaže

Sanacije

Dežurna služba