Predstavitev podjetja

Smo podjetje, ki se ukvarja z čiščenjem, odmaševanjem in pregledovanjem odtočnih cevi in kanalizacije.


Naša vodila so:
strokovnost,
kakovost,
ažurnost


Sledimo novim smernicam na našem področju in pridobljeno zanje uvajamo v vsakodnevno prakso.

Pri delu uporabljamo sodobne tehniške pripomočke, ki ob odlični učinkovitosti kar najmanj obremenjujejo okolje.


Vprašanje

Zakaj izbrati nas?

Že od
leta 1997


V teh letih delovanja smo še dodatno pridobili izkušnje na svojem področju in dodatno nadgradili našo opremo.


Profesionalna oprema


Z profesionalno video kamero vam lociramo kraj in vzrok vaših težav, ter vam strokovno svetujemo pri odpravi napak.


Pristop do dela ter hitrost


V vsak projekt vstopimo z mislijo, kako najmanj obremenjevati okolje. Smo hitro, učinkovito in prijazno osebje.Z vami že od leta 1997
Sanitar sistem Logo

  Kontaktni obrazec

  Za vprašanja ali ponudbe uporabite naš kontaktni obrazec


  Več kontaktnih podatkov

  Kje poslujemo

  Dela opravljamo po celi Sloveniji, za več informacij nas kontaktirajte.

  - Artiče
  - Bela krajina
  - Birčna vas
  - Bizeljsko
  - Blanca
  - Boštanj
  - Brestanica
  - Brežice
  - Bršljin
  - Brusnice
  - Bučna vas
  - Center
  - Cerklje ob Krki
  - Čatež
  - Črnomelj
  - Črmošnjice
  - Dobova
  - Dobrava
  - Dobrnič
  - Dolenjska
  - Dolenjske Toplice
  - Dolž
  - Drska
  - Gabrje
  - Gotna vas
  - Kandija - Grm
  - Karteljevo
  - Ločna - Mačkovec
  - Majde Šilc
  - Mali Slatnik
  - Mestne njive
  - Regrča vas
  - Šmihel
  - Stopiče
  - Uršna sela in Žabja vas
  - Birčna vas
  - Boričevo
  - Brezje
  - Brezovica pri Stopičah
  - Češča vas
  - Črešnjice
  - Črmošnjice pri Stopičah


  - Daljni Vrh
  - Dobovo
  - Dolenja vas
  - Dolenje Grčevje
  - Dolenje Kamenje
  - Dolenje Karteljevo
  - Dolenje Lakovnice
  - Dolenji Suhadol
  - Dolnja Težka Voda
  - Dolž
  - Dvor
  - Gaberje
  - Gabrje
  - Golušnik
  - Gorenje Grčevje
  - Gorenje Kamence
  - Gorenje Kamenje
  - Gorenje Karteljevo
  - Gorenje Kronovo
  - Gorenje Lakovnice
  - Gorenje Mraševo
  - Gorenji Suhadol
  - Gornja Težka Voda
  - Gradec
  - Grosuplje Gumberk
  - Herinja vas
  - Hrib pri Orehku
  - Hrušica
  - Hudo
  - Iglenik
  - Ivančna gorica
  - Jama
  - Jelše pri Otočcu
  - Jugorje
  - Jurna vas
  - Krmelj
  - Kočevske poljane
  - Konec


  - Koroška vas
  - Kostanjevica na Krki
  - Koti
  - Križe
  - Krško
  - Kuzarjev Kal
  - Laze
  - Leskovec
  - Leskovec pri Krškem
  - Lešnica
  - Ljubljana
  - Lutrško Selo
  - Mala Cikava
  - Male Brusnice
  - Mali Cerovec
  - Mali Orehek
  - Mali Podljuben
  - Mali Slatnik
  - Metlika
  - Mihovec
  - Mirna
  - Mirna peč
  - Mokronog
  - Novo mesto
  - Otočec
  - Paha
  - Pangrč Grm
  - Petane
  - Petelinjek
  - Plemberk
  - Podgrad
  - Podturen
  - Podzemelj
  - Potov Vrh
  - Prečna
  - Pristava
  - Raka
  - Rajnovšče
  - Rakovnik pri Birčni Vasi
  - Ratež
  - Sela pri Ratežu
  - Sela pri Zajčjem Vrhu
  - Sela pri Štravberku


  - Semič
  - Senovo
  - Sevnica
  - Sevno
  - Smolenja vas
  - Soteska
  - Srebrniče
  - Srednje Grčevje
  - Stopiče
  - Stranska vas
  - Straža
  - Suhor
  - Šentjanž
  - Šentjernej
  - Šentjošt
  - Šentrupert
  - Škocjan
  - Škrjanče pri Novem mestu
  - Šmarjeta
  - Šmarješke Toplice
  - Štravberk
  - Travni Dol
  - Trebelno
  - Trebnje
  - Trška Gora
  - Uršna sela
  - Velike Brusnice
  - Veliki Cerovec
  - Veliki Orehek
  - Veliki Podljuben
  - Veliki Slatnik
  - Verdun
  - Vinja vas
  - Vrh pri Ljubnu
  - Vrh pri Pahi
  - Vrhe
  - Zagrad pri Otočcu
  - Zajčji Vrh pri Stopičah
  - Zavratec
  - Zbure
  - Ždinja vas
  - Žihovo selo
  - Žužemberk